Cantons rédimés

De Belgen hadden in de loop van de Eerste Wereldoorlog een zware last moeten dragen. Claims van schadeloosstelling klonken sinds 1916 almaar luider. Om dit beleid te argumenteren, eisten Belgische nationalisten streken op die tot 1794 tot de voormoderne Oostenrijkse Nederlanden hadden toebehoord. Deze streken zouden hett fundament van het moderne België zijn, hoewel België pas in 1830 was gesticht. ‘Cantons rédimés’ betekent ‘teruggevonden’ of ‘afgekochte’ kantons, een begrip dat vandaag niet door de Duitstaligen geapprecieerd wordt.

zurück zur Übersicht